www.aboutmilan.com - Home | Contacts

Wat zijn de Universele Exposities


De universele exposities zijn internationale tentoonstellingen die elke vijf jaar in een ander land van de wereld gehouden worden. Het doel van universele expositie is om industrieële en techologische vooruitgang van over de hele wereld te promoten, door het laten zien van technologische en wetenschappelijke innovatie dat wereldwijd voor betere omstandigheden van het economische en sociale leven zou kunnen zorgen. De belangrijkste organisatie, dat tevens de hoeveelheid en de organisatie van de exposities regelt, is het B.I.E., Bureau International des Expositions, gesticht op 22 November 1928 in Parijs, door middel van een conventie, bijgewoond door verschillende naties. Vandaag de dag heeft B.I.E. 154 staten en organisaties als leden. In de conventie, die constant geupdate wordt, staan de creteria en regels die bij elke universele expositie toe moeten worden gepast, de relaties tussen de lidstaten en de doelen die bereikt willen worden.

In de conventie van 1928, dat van kracht ging in 1931, staan de belangrijkste punten waar een universele expositie aan moet voldoen. Sinds 1931 maakt de B.I.E. protocol een onderscheid tussen twee verschillende soorten exposities, die in de loop van de tijd aangepast werden en zijn uiteindelijk erkend zijn in drie verschillende fases in de geschiedenis van de Expo classificatie.

De eerste fase 1931-1980 onderscheidde de Algemene Expositie, die tot één jaar duurt met een tussenperiode van zes jaar (eerste klas) en vier jaar (tweede klas); en Gespecialiseerde Expositie die tot zes maanden duurt.

De tweede fase, tussen 1980 en 1996, onderscheidde de Wereld Internationale Expositie (universele Expo) die elke 10 jaar gehouden wordt met een duur van zes maanden, en de Internationaal gespecialiseerde expositie, die elke twee jaar gehouden wordt met een duur van zes maanden.

De derde fase, begonnen in 1996 met de Protocol van 1988, waarvan de regels zijn op dit moment van kracht zijn, verstrekken deze klassificatie:

- Geregistreerde Internationale Exposities, beter gekend als Universele Exposities, is het belangrijkste type van de Exposities (zoals de Milaan Expo 2015) en vindt om de vijf jaar plaats met een maximum van zes maanden. Voor wat betreft het gebruik van ruimte zijn er geen grenzen.

- Erkende Internationale Exposities, georganiseerd tussen de twee Universele Exposities met een specifiek onderwerp en een maximale duur van drie maanden.

This Page Is Valid XHTML 1.1 This document validates as CSS!
© Copyright: About Milan
www.aboutmilan.com - info@aboutmilan.com